Regulamin

1. Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.

2. Ewentualne przedłużenie próby należy konsultować z obsługą.

3. Próby odwołane od 48 do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 50% wartości rezerwowanej próby.

4. Próby odwoływane do 24 godzin przed wyznaczoną godziną rezerwacji są płatne 100% wartości rezerwowanej próby.

5. Niezależnie od skrócenia próby płatne jest 100% wartości czasu rezerwacji.

6. Nie stawiamy napojów na sprzętach.

7. O jakimkolwiek uszkodzeniu sprzętu zgłaszamy od razu, a nie po próbie.

8. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat będących następstwem nieprawidłowego korzystania z sali oraz jej wyposażenia.

9. W pomieszczeniu przeznaczonym do grania obowiązuje całkowity zakaz palenia.

10. W razie łamania regulaminu przez osoby korzystajπce z sali prób, obsługa ma prawo wykreślić te osoby z harmonogramu na czas nieokreślony.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

609 030 852
sunstormstudio@gmail.com

Adres

ul. Postępu 3/5,
02-676 Warszawa

Igor Brzeski Firma Usługowa "IB Studio"
ul. Cybernetyki 15, 02-676 Warszawa
REGON: 142217235
NIP: 5272242139